Eugen Nevan - životopisné pásmo o významnom maliarovi

Eugen Nevan - životopisné pásmo o významnom maliarovi

Od narodenia slovenského maliara Eugena Nevana uplynulo 110 rokov. Patril do skupiny umelcov, ktorú dnes nazývame Generácia 1909 (Majerník, Milly, Mudroch, Želibský, Šimerová-Martinčeková). Vo svojej tvorbe nadviazal na avantgardné smery - kubizmus, expresionizmus a predovšetkým fauvizmus. Jeho veľkým vzorom bol francúzsky maliar Henri Matisse.

Eugen Nevan patrí medzi najvýraznejších slovenských koloristov. Stredobodom jeho tvorby boli ženy. Oceňoval na nich pôvab, tajomnosť a osobnosť. Často maľoval baletky. Do sveta tanca a divadla ho priviedla jeho prvá manželka Věra Kotyzová (dcéra sochára Josefa Kotyzu).

Niektoré údaje v jeho živote ostávajú záhadou, ako napríklad miesto narodenia. Narodil sa v maďarskom Moháči alebo v Liptovskom Mikuláši? Bol totiž nemanželským dieťaťom a mal viacero priezvisk.

Nevanova osobnosť bola komplikovaná. Stopy na jeho psychickom zdraví zanechala najmä 2. svetová vojna, ktorú prečkal v protektorátnej, Nemcami okupovanej Prahe. Ako ľavicový intelektuál židovského pôvodu neunikol pozornosti gestapa. V ateliéri v byte na Vinohradoch v ulici Horní Stromky č. 14 žil a tvoril až do svojho odchodu do Bratislavy na začiatku 50. rokov. Hoci trpel depresiami a vo veku 53 rokov spáchal samovraždu, zanechal radostné svedectvo o svojom videní sveta.

Jozef Šajgal napísal v roku 1994 životopisné dramatické pásmo o tomto významnom, ale menej známom maliarovi. V réžii Jara Riháka účinkujú: Vladimír Jedľovský, Jana Strnisková, František Kovár, Mária Schlosserová, Vladimír Minarovič, Jozef Šimonovič.


Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: artcapital.sk]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame