Ľudia z križovatiek: Mikuláš Huba

Ľudia z križovatiek: Mikuláš Huba

Vedec, ochranár, predstaviteľ Nežnej revolúcie a bývalý poslanec NR SR Mikuláš Huba oslavuje sedemdesiatku. Vyštudoval geografiu na Prírodovedeckej fakulte UK. So svojim otcom, vedúcim Fytopatologického ústavu SAV, sa podieľal na reštaurovaní dreveníc v odľahlých častiach Slovenska. Takto vznikli oblasti ako Podšíp, Brízgalky či Vlkolínec. Počas normalizácie sa z nich stali centrá nezávislého myslenia, kde nachádzali útočisko disidenti.

V 70. rokoch bol členom Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK), ale popri tom sa postavil na čelo legendárnej Základnej organizácie číslo šesť (ZO 6). Z jej aktivít vznikla prelomová publikácia Bratislava/nahlas, ktorú Václav Havel označil za slovenskú obdobu Charty 77.

V 80. rokoch Mikuláš Huba kritizoval rôzne projekty socialistického režimu; vodné dielo Gabčíkovo nazval „zhmotnením násilia proti prírode", alebo sa snažil zastaviť búranie historických cintorínov v Bratislave.

Po Nežnej revolúcii bol poslancom Slovenskej národnej rady za Stranu zelených. Spoluzakladal Slovenský ochranársky snem a vydal knihu O Slovensku otvorene a nahlas: ochranárske S-O-S. Inicioval petíciu Za živé rieky a čistú vodu, výzvu Zastavte ničenie horských lesov (neskôr kampaň My sme les), vznik národného parku Podunajsko, alebo štúdiu následkov Nového Lida na brehu Dunaja.

Vypočujte si rozhovor s Mikulášom Hubom, ktorý bol v roku 2006 hosťom redaktora Martina Doboša v relácii Ľudia z križovatiek.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[text: Marek Puškáš, foto: Archív M.H.]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame