Babeliáda - pásmo o živote a tvorbe Issaka Babela

Babeliáda - pásmo o živote a tvorbe Issaka Babela

Literárna tvorba Issaka Babela (1894-1940) sa odlišovala od tvorby jeho súčasníkov porevolučného obdobia najmä tým, že odmietal dramatické činy a zločiny postáv maskovať socialistickou ideológiou, čo ho napokon stálo život. Babel videl a cítil po svojom a tak aj písal. Jeho poviedky hovoria o pravde, vine, smutných radostiach, o čierňavách v duši a svedomí, ale nemoralizujú. Jeho rozprávanie je úsporné a triezve s prvkami lyrizmu a irónie.

Najslávnejšou Babelovou knihou bola zbierka vojnových poviedok Prvá jazdecká, ktorú napísal na základe priamej účasti v 1. jazdeckej armáde maršala Buďonného. Ten ju označil za ohováračské "babské reči" a Maxim Gorkij, ktorý mladého autora od začiatku podporoval, ho musel vziať pod ochranu. Ale odvtedy sa okolo Babela sťahovala slučka, ktorá sa neskôr smrteľne zatiahla. Je nespravodlivo odsúdený, popravený a rehabilitovaný až po smrti.

Na Rádiu Pyramída si v rámci literárno-dramatického bloku môžete vypočuť umelecko-dokumentárne pásmo Babeliáda. Spisovateľ Ján Štepita ho napísal v roku 2007. V réžii Andreja Turčana účinkujú Radoslav Kuric, Vladimír Rohoň, Juraj Haviar, Silvia Donová a Andrej Mojžiš.

[text: Marián Grebáč, foto: wikipedia]