Peter Karvaš: Stretnutie pod južným nebom

Peter Karvaš: Stretnutie pod južným nebom

Na Rádiu Pyramída si pripomíname 20. výročie úmrtia Petra Karvaša, ktorý patrí k najvýznamnejším slovenským prozaikom a dramatikom 20. storočia. Ťažisko jeho tvorivých aktivít bolo v dramatickej spisbe. Podnetné práce vydal aj v oblasti divadelnej vedy a teórie. Dramaturgicky, režijne a scenáristicky spolupracoval najmä s televíziou, ktorá uviedla viaceré jeho hry, inscenácie a filmy. Jeho prózy a drámy vyšli v početných prekladoch.

Narodil sa 25. apríla 1920 v Banskej Bystrici. Študoval na pražskej technike, po vzniku vojnovej Slovenskej republiky sa vrátil na Slovensko. Pre svoj židovský pôvod sa dostal do pracovného tábora. Unikol odtiaľ za pomoci priateľov. Stal sa komentátorom a hlásateľom banskobystrického Slobodného slovenského vysielača. Povstalecké zážitky výrazne ovplyvnili jeho prozaickú i dramatickú tvorbu. Po vojne pôsobil ako dramaturg Slovenského národného divadla, Novej scény a Československého rozhlasu v Bratislave, ako kultúrny atašé v rumunskej Bukurešti a na Povereníctve školstva, vied a umení. Na Vysokej škole múzických umení v Bratislave prednášal divadelnú vedu.

Jeho rozhlasová hra z roku 2000 Stretnutie pod južným nebom je rozhovorom starého otca Tibéria s jeho obľúbeným vnukom Caligulom o tom, čo je to moc. V réžii Petra Jezného účinkujú: Eduard Bindas, Róbert Roth a Ivan Laca.

[text: Marián Grebáč, foto: TASR]