Stratení v čase - Alžbeta Göllnerová-Gwerková

Tip na týždeň

Stratení v čase - Alžbeta Göllnerová-Gwerková

09. 12. 2019 11:43

Počas Slovenského národného povstania sa literárna historička a prekladateľka Alžbeta Göllnerová-Gwerková spolu s manželom, výtvarníkom Edmundom Gwerkom, ukrývala v horách. Výtvarný teoretik a historik umenia Emil Oliver Bakoš v knihe o Gwerkovi píše:

Po potlačení SNP utekajú do hôr na Počúvadlo. Gwerk pre svoju nemoc rozhodne sa vrátiť domov. Manželke radí, aby sa nevracala. Ona rozhodne odmieta a prichádza za ním do Banskej Štiavnice, aby ho ošetrovala. Doplatí na to však svojím vlastným životom."

Zanedlho po návrate z hôr, večer 10. novembra 1944, zatklo Alžbetu Gwerkovú Gestapo. V decembri ju zavraždili v Kremničke. Vtedy tu fašisti popravili 747 ľudí, z toho 211 žien a 58 detí, najmladšie malo len šesť týždňov.

O Alžbete Gwerkovej sa na Slovensku takmer nevie. Doslova sa stratila v čase. Tento dlh sa rozhodla splatiť redaktorka Ivica Ruttkayová v cykle Stratení v čase (2018). Reláciu uvádzame pri príležitosti 75. výročie úmrtia Alžbety Göllnerovej-Gwerkowej (18. december). Účinkujú: Anna Grusková, Lucia Hurajová, Magda Bystrzak, Lucia Vráblicová, Gabriela Dudeková a Melita Gwerková.

[text: Marián Grebáč, foto: Slovenský národný archív, Štátny archív v Banskej Bystrici]

 

Živé vysielanie
??:??