Posledný deň vojny, prvý deň mieru - fíčer o konci 2. svetovej vojny

Tip na týždeň

Posledný deň vojny, prvý deň mieru - fíčer o konci 2. svetovej vojny

27. 04. 2020 12:25

V týchto dňoch si pripomíname 75. výročie ukončenia 2. svetovej vojny. 8. mája 1945 o 23. hodine a 1 minúte sa podpísaním aktu o bezpodmienečnej kapitulácii hitlerovského Nemecka skončila vojna v Európe. 9. mája 1945 bol prvý deň mieru. Tomuto dňu predchádzalo 2076 dní vojny. Zabíjania, ničenia, utrpenia. Vojna zanechala po sebe obrovskú skazu - zničené mestá, príbytky, spustošenú krajinu. Hitlerovské Nemecko bolo porazené, zločinné ideológie - nacizmus a fašizmus odsúdené a zavrhnuté. Spojenci protihitlerovskej koalície oslavovali víťazstvo.

Na Rádiu Pyramída si pripomenieme porážku fašizmu dvojdielnym rozhlasovým fíčrom Posledný deň vojny, prvý deň mieru (1995), ktorý autorsky pripravil Emil Benčík s použitím archívnych dokumentov Slovenského rozhlasu aj zahraničných rozhlasov. Autor v predslove napísal:

„Mojím zámerom bolo pripomenúť sú túto historickú udalosť formou dokumentárneho pásma s použitím autentických zvukových dokumentov, reportážnych nahrávok z bojov na frontoch, záznamov výpovedí osobností, ktoré zohrali v tejto vojne významnú úlohu a zachovali sa vo zvukovom archíve Slovenského rozhlasu.

Hlasy a prejavy predstaviteľov porazených i víťazov: Hitlera, Göringa, Goebelsa, Dönitza, Hessa, Keitla, Paulusa na jednej strane a Churchilla, Stalina, De Gaullea, maršalov a generálov víťazných armád na druhej strane. Mikrofón vojnového reportéra nám sprostredkuje naživo aj akt podpísania kapitulácie nemeckých armád v Berlíne. Okrem toho, že sú autentickým a hodnoverným svedectvom o historických dejoch, udalostiach a osobnostiach, evokujú aj atmosféru tej doby."

Fíčer približuje nielen deje, fakty a udalosti 2. svetovej vojny, ale nás po 75. rokoch núti zamyslieť sa nad vrúcnym želaním ľudí po skončení tejto najväčšej a najkrutejšej vojny v dejinách ľudstva, ktoré za všetkých vtedy vyslovil Winston Churchill: NEVER MORE WAR! V réžii Igora Hrabinského účinkujú: Jozef Šimonovič, Darina Vašíčková, Ivan Laca a Vladimír Minarovič.

[text: Marián Grebáč, foto: TASR/AP]

 

Živé vysielanie
??:??