EURO 2020
EURO 2020

Martin Kukučín: Keď báčik z Chochoľova umrie (1972)

Martin Kukučín: Keď báčik z Chochoľova umrie (1972)

Tento týždeň si pripomíname 160. výročie narodenia spisovateľa a lekára Martina Kukučína. Zakladateľ modernej slovenskej prózy sa narodil 17. mája 1860 v Jasenovej a zomrel 21. máj 1928 v Pakraci v Chorvátsku. Kukučín je navýznamnejším predstaviteľom slovenského literárneho realizmu. Hrdinov svojich próz zámerne hľadal v ľudovej societe, pričom ich videnie a hodnotenie skutočnosti povýšil na svoj literárny koncept.

Podľa literárneho vedca Oskára Čepana tento fakt sa stal východiskom Kukučínovho vývinového novátorstva, ktorým slovenskú prozaickú tvorbu doviedol na prah jej modernej epochy. Medzi jeho najlepšie diela patrí poviedka Keď báčik z Chochoľova umrie. Spisovateľ a literárny vedec Ondrej Sliacky o nej píše:

V čase Vajanského literárnych vízií o zemianstve ako aktívnej sile národného spoločenstva na obraze hochštaplera Aduša Domanického nekompromisne predstavil zemianstvo ako mravne a ekonomicky neschopné plniť toto poslanie. Svoj zámer neuskutočnil pritom prostredníctvom tragizujúceho motívu, ku ktorému sa v románe Kotlín uchýlil sám Vajanský, ale pomocou produktívnejšieho princípu paradoxu a irónie. Pozoruhodné pritom je, že pomocou tohto princípu diskvalifikoval aj mravnú nekompetentnosť Domanického protihráča, typickú postavu dobovej kapitalizujúcej sa spoločnosti podnikateľa Ondreja Trávu."

Poviedku Martina Kukučína v roku 1972 zdramatizoval a réžiroval Vlado Štróbl. V hlavných úlohách sa predstavia: Karol Machata, Jozef Kroner, Július Pántik, Eva Krížiková, Beta Poničanová, Vlado Durdík, Samuel Adamčík, Ondrej Jariabek a Viktor Blaho.

[text: Marián Grebáč, foto: RTVS]