Boris a Brambor
Boris a Brambor

Ľudia z križovatiek - Vladimír Krčméry

Ľudia z križovatiek - Vladimír Krčméry

Tento týždeň oslavuje svoje 60. narodeniny lekár, vedec a pedagóg Vladimír Krčméry, ktorý bol donedávna predsedom Permanentného krízového štábu v boji s novým koronavírusom a významnou mierou sa zaslúžil o úspešné zvládnutie prvej vlny pandémie. V čase, keď sa začali uvoľňovať opatrenia, povedal:

Počty nakazených sú nízke aj pri vysokom počte testovaných. Preto prišlo rozhodnutie, že je lepšie, keď spoločnosť vidí efekt svojej uvedomelej disciplíny. Tím odborníkov sa radil vyše osem hodín a žiaden z ministrov a ani premiér nijako nezasahovali do rozhodnutí odborníkov. Niektoré riziká sa zvažovali veľmi ťažko, niektoré pomerne ľahko. Vypracoval som prehľad, ako vyzerá druhá vlna epidémie. Druhé vlny sú najmä vďaka nezodpovednému správaniu sa štátu, ktorý sa rýchlo otvorí navonok - väčšinou ide o prípady importované zvonka či už študentmi alebo ľuďmi, ktorí sa vracajú zo zahraničia."

Špecializáciou Vladimíra Krčméryho je tropická medicína a infektológia. Zúčastnil sa mnohých zdravotníckych a humanitárnych projektov v Ázii a Afrike. Bol odborným garantom protitetanového projektu medzinárodnej organizácie UNICEF na Slovensku. V roku 2003 založil súkromnú Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, na ktorej bolo zriadené Národné referenčné centrum pre tropické choroby.

Aktuálne varovania profesora Krčméryho už poznáme. Na Rádiu Pyramída si teraz môžete vypočuť, čo povedal v roku 2005, keď ho redaktorka Janka Bleyová pozvala do relácie Ľudia z križovatiek.

[text: Marián Grebáč, foto: Martin Baumann, TASR]