Mesianistova hlava – Archa úmluvy medzi Bohom a S. M. Hroboňom

Mesianistova hlava – Archa úmluvy medzi Bohom a S. M. Hroboňom

Na Rádiu Pyramída si pripomenieme 200. výročie narodenia básnika, jazykovedca a prekladateľa Sama Bohdana Hroboňa. Predstaviteľ mesianistickej línie slovenského romantizmu sa narodil 24. augusta 1820 v Liptovskej Sielnici, kde aj v roku 1894 zomrel.

Karol Horák v rozhlasovej hre Mesianistova hlava (s podnázvom Archa úmluvy medzi Bohom a Bohdanom Samoslavom Hroboňom) oživuje tragický údel básnika, ktorý predbehol svoju dobu, a tým sa stal pre ňu neprijateľným. Cítil nepriazeň svojho okolia a preto sa dobrovoľne odsúdil na doživotnú izoláciu v horskej samote pod Sivým vrchom v Suchej doline.

Hroboň sa usiloval vytvoriť nový básnický jazyk „všeslovenčiny slavianskej" na základe spoločných indoeurópskych základov slovanských jazykov. Veril, že pôvodná sila prirodzenej všeslovanskej reči môže pomocou svojich vnútorných zdrojov „všereči človečenskej" pretvoriť svet. Hroboň vytvára mesianistickú poetiku, založenú jednak na špecifickom básnickom jazyku a na poetickej vízii slovanského sveta. Tieto jeho predstavy sa však nezhodovali so Štúrovým postulátom o slovenskom romantizme.

V Hroboňovej poézii je v zárodočnej podobe veľa z toho, čo sa potom vedome uplatnilo v modernej poézii 20. storočia. V predstihu uskutočnil jeden z cieľov svetového symbolizmu - vytvoril vlastný básnický jazyk na pozadí prirodzeného jazyka. Jeho poézia spĺňa ciele takzvanej absolútnej alebo totálnej poézie.

Hru Karola Horáka Mesianistova hlava v roku 2000 režíroval Ladislav Hyža s majstrom zvuku Ivanom Kostolným. V hlavných úlohách sa predstavia Ján Kožuch, Ladislav Hyža, Ivan Folkman, Michal Gazdík, Zlatica Gillová, František Výrostko, Emília Čížová a ďalší.

[text: Marián Grebáč, foto: unsplash.com, Y.R.Vibhakar]