Z prvej ruky - rozhovor s Antonom Srholcom

Z prvej ruky - rozhovor s Antonom Srholcom

Tento týždeň uplynie 5 rokov od úmrtia známeho katolíckeho kňaza, politického väzňa a charitatívneho pracovníka Antona Srholca. Rodák zo Skalice zomrel 7. januára 2016 v Bratislave vo veku 86 rokov. Človeka s veľkým srdcom a bojovníka za ľudské práva si pripomenieme rozhovorom, ktorý s ním urobil Robert Beňo do cyklu Z prvej ruky - Portréty (2007).

Anton Srholec študoval na cirkevnom gymnáziu v Šaštíne a vstúpil do saleziánskej rehole. Keď v roku 1950 komunistický režim zlikvidoval mužské rehoľné rády, poslali ho na Váh stavať Priehradu mládeže. Po neúspešnom úteku na Západ ho v roku 1952 odsúdili na 12 rokov väzenia a skončil v uránových baniach v Jáchymove. Prepustili ho v roku 1960 na základe amnestie. V roku 1970 ho v Ríme pápež Pavol VI. vysvätil za kňaza. Pôsobil ako kostolník a kňazský pomocník do roku 1985, keď mu odňali štátny súhlas.

Po páde komunizmu založil domov pre ľudí bez prístrešia Resoty. V roku 2015 mu udelili hneď tri ocenenia: Krištáľové krídlo (za celoživotné dielo), Biela vrana (za spoločensky prínosný a odvážny občiansky čin) a v Rakúsku Cenu Leopolda Kunschaka (za prácu v sociálnej oblasti a aktivitu v oblasti ľudských práv počas komunistického režimu).

[text: Marián Grebáč, foto: Martin Baumann, TASR]