Pred 70 rokmi zomrela zakladateľka literatúry pre deti Ľudmila Podjavorinská

Pred 70 rokmi zomrela zakladateľka literatúry pre deti Ľudmila Podjavorinská

Na Rádiu Pyramída si pripomíname 70. výročie úmrtia spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej (vl. menom Ľudmila Rajznerová). Narodila sa 26. apríla 1872 v Horných Bzinciach v rodine chudobného učiteľa. Pre osýpky prišla o ľavé oko. Odmalička rada čítala. Keďže nemala vyššie vzdelanie a musela pomáhať rodičom na statku, vzdelávala sa sama vo voľnom čase (miestny farár ju po večeroch učil po rusky).

Čoskoro v nej strýko objavil literárny talent a podporoval ju v písaní. Inšpiroval ju život prostých ľudí v jej rodnej obci a okolitá príroda, najmä svet zvierat. Žila skromne a nikdy sa nevydala. Pomáhala v škole svojmu otcovi, pracovala ako úradníčka Červeného kríža. Zomrela 2. marca 1951 v Novom meste nad Váhom. Na jej počesť sa susedné obce Horné a Dolné Bzince zjednotili a premenovali sa podľa jej pseudonymu na Bzince pod Javorinou.

Ľudmila Podjavorinská patrí spolu s Elenou Šoltésovou, Timravou a Teréziou Vansovou medzi spisovateľky, ktoré v druhej polovici 19. storočia pozdvihli ženskú slovenskú literárnu tvorbu na profesionálnu úroveň. Napísala zbierky lyrických básní aj zbierky veršovanej epiky. V próze čerpala námety z dedinského prostredia. Písala drobné črty a humoresky, ale aj prózy so sociálnymi konfliktami a ženskou tematikou.

V slovenskej literatúre má však zakladateľský význam Podjavorinskej tvorba pre deti a mládež. Kto by nepoznal jej čarovné príbehy so zvieracími hrdinami: Zajko-Bojko, Žabiatko, Škovránok, Čin-Čin. Viaceré jej diela boli zhudobnené a inšpirovali autorov scénických, rozhlasových a televíznych adaptácií.

Z tvorby Ľudmily Podjavorinskej si môžete vypočuť baladu Prekliaty zo zbierky Balady a povesti. Recituje Ladislav Chudík. Réžia Oľga Širáková, zvuk Eva Hupková.

[text: Marián Grebáč, foto: TASR]