Fenomén21
Fenomén21

Osobnosti vedy - Eva Siracká

Osobnosti vedy - Eva Siracká

Lekárka a prezidentka Ligy proti rakovine Eva Siracká oslávi 1. mája svoje 95 narodeniny. Už ako medička na Lekárskej fakulte UK v Bratislave prišla do kontaktu s onkológiou, keď praxovala u „Alžbetíniek". Do Onkologického ústavu sa vrátila už ako mladá lekárka a stala sa prvou ženou na Slovensku, ktorá sa venovala rádioterapii.

V roku 1969 získala štipendium na Karolinska Institutet v Štokholme. V Ústave experimentálnej onkológie SAV sa orientovala na problémy rezistencie a citlivosti nádorov na žiarenie. Pracovala tiež v Onkologickom ústave Nemeckej akadémie vied v Berlíne. V roku 1983 bola odmenená Národnou cenou za účasť na výskume heterogenity nádorových buniek.

V roku 1990 založila organizáciu Ligu proti rakovine. Prezidentkou bola 30 rokov. Zameriavala sa na vzdelávanie verejnosti v oblasti rakovinových ochorení, pomáhala postihnutým pacientom a ich rodinám. Zastupovala Slovensko v medzinárodných inštitúciách a strednú a východnú Európu v medzinárodných vedeckých komisiách. Publikovala viac ako 100 pôvodných prác v odborných časopisoch.

Eva Siracká je jednou zo 47 laureátov z 19 krajín EÚ, ktorým bolo udelené prestížne ocenenie Cena európskeho občana (za podporu európskej integrácie a vzájomného porozumenia medzi občanmi a členskými krajinami).

Profil Evy Sirackej do rozhlasového cyklu Osobnosti vedy (2011) autorsky pripravila Lucia Balajová.

[text: Marián Grebáč, foto: Štefan Puškáš, TASR]