Fenomén21
Fenomén21

Pred 20 rokmi zomrel výnimočný rozprávač Vincent Šikula

Pred 20 rokmi zomrel výnimočný rozprávač Vincent Šikula

Pripomíname si 20. výročie úmrtia spisovateľa Vincenta Šikulu. Narodil sa 19. októbra 1936 v Dubovej a zomrel 16. júna 2001 v Modre. Dôležitou súčasťou jeho života bola hudba. Otec, ktorý hrával v dychovke, prihlásil syna do Mestského hudobného ústavu. Od huslí prešiel Vincent na lesný roh, keď pokračoval v štúdiu na Štátnom konzervatóriu v Bratislave (spolužiakom tu bol Rudolf Sloboda).

Jeho románová trilógia Majstri, Muškát a Vilma patrí k najvýznamnejším dielam slovenskej prózy. Tieto „knižky o domovine", ako ich autor nazval, sú rozsiahlym epickým rozprávaním o živote na západoslovenskej dedine počas 2. svetovej vojny, počas SNP a v prvých povojnových rokoch. O svojej tvorbe Šikula povedal:

Áno, mojou hlavnou témou je téma domova. Vlastne stále píšem o domove. Niekomu by sa mohlo zdať, že mi táto jediná téma zväzuje ruky, no ja tvrdím, že je to opačne (...) Niektorý príbeh je taký krásny alebo zaujímavý, že ho vôbec netreba písať, lebo spisovateľ ho môže iba pokaziť. Niektorý príbeh je vhodný pre hoboj, iný pre fagot, ďalší pre dychový kvintet a niektorý pre veľký symfonický orchester."

Na Rádiu Pyramída si Vincenta Šikulu predstavíme v publicistickom aj literárnom bloku. Najprv nám Jozef Leikert v rozhlasovom cykle Galéria slávy (2010) priblíži jeho život a tvorbu. A potom nás vtiahne do deja podmanivý hlas Karola Machatu, ktorý prečíta poviedku Múr (1977).

[text: Marián Grebáč, foto: Archív Veroniky Šikulovej]