Športová televízia
Športová televízia

100. výročie smrti Hviezdoslava - dráma Otčim

100. výročie smrti Hviezdoslava - dráma Otčim

Pripomíname si 100. výročie úmrtia jedného z najväčších slovenských básnikov Pavla Országha Hviezdoslava. Zomrel 8. novembra 1921 v Dolnom Kubíne vo veku 72 rokov. Pseudonym Hviezdoslav má pôvod v detstve, keď ho fascinoval pohľad na nočnú oblohu posiatu hviezdami. Prvýkrát ho použil v roku 1877 v básnickom nekrológu za zosnulým Viliamom Pauliny-Tóthom.

Hviezdoslavova básnická tvorba je známa, preto sa tentoraz sústredíme na jedno takmer zabudnuté dramatické dielo. Po stredoškolských štúdiách v Miškovci a Kežmarku odišiel Hviezdoslav študovať na právnickú akadémiu do Prešova, kde sa spriatelil s básnikom Kolomanom Banšellom. Spolu začali vydávať almanach Napred. Tento zborník literárnych prác mladej nastupujúcej generácie stál na začiatku slovenského literárneho realizmu. A práve v tomto almanachu v roku 1871 publikoval vtedy 20-ročný spisovateľ drámu Otčim

Túto prakticky nehrávanú Hviezdoslavovu drámu zaraďuje literárna história do skupiny takzvaných drám svedomia. Autorka rozhlasovej adaptácie Michaela Zakuťanská chcela predovšetkým zvýrazniť jej dramatický potenciál, spoločenský dosah a najmä špecifický jazyk. A rozhlasovej dramaturgii ide o dobrodružné objavovanie dramatickej klasiky, ktorá by nemala ostať len na stránkach kníh.

V roku 2019 režijne naštudoval Ján Šimko. Zvukovú podobu realizoval Milan Greguš. Účinkujú: Ida Rapaičová, Štefan Bučko, Daniel Heriban, Katarína Šafaříková, Michal Režný, Zuzana Porubjaková, Anna Rakovská, Ladislav Kerata.

[text: Marián Grebáč, foto: wikipedia]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame