MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Cesta kríža - Utrpenie a vzkriesenie

Cesta kríža - Utrpenie a vzkriesenie

Do hudobného bloku na Rádiu Pyramída sme počas veľkonočného týždňa zaradili hudobný fíčer, teda špecifický žáner, v ktorom vynikala najmä redaktorka Etela Čárska. Jej relácia z roku 1995 Cesta kríža - Utrpenie a vzkriesenie symbolicky stvárňuje prelínanie ľudského a božského utrpenia. Nad otázkami života i smrti sa zamýšľali básnik Milan Rúfus, rímskokatolícky kňaz Ján Sucháň a hudobný skladateľ Ivan Hrušovský.

V ich výpovediach nachádzame základnú myšlienku, že civilizovaný svet 20. storočia nemá rád bolesť, hľadá náhradnú radosť mimo utrpenia, je neochotný k obetiam, asketickému životu, u ľudí absentuje schopnosť uniesť utrpenie. Básne Milana Rúfusa interpretuje Peter Rúfus, ale aj sám autor. V hudobnej koláži zaznejú ukážky zo skladieb Johanna Sebastiana Bacha, Arvo Pärta, Ivana Hrušovského, Petra Ebena a Krzysztofa Pendereckého. Zvuková spolupráca Dušan Buchel.

[text: Melánia Puškášová, foto: Matt Marzorati, unsplash.com]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame