Ľudia, fakty, udalosti - Emil Benčík

Ľudia, fakty, udalosti - Emil Benčík

V januári oslavuje okrúhle životné jubileum 90 rokov významná osobnosť Slovenského rozhlasu, novinár, spisovateľ a redaktor Emil Benčík. V rozhlase pôsobil takmer 40 rokov. Ako šéfredaktor literárno-dramatického vysielania zaviedol nový rozhlasový žáner - fíčer.

"Prvolezec historického typu fíčra, priekopník literatúry faktu v jej akustickej podobe úspešne rekonštruuje prelomové dejinné udalosti," takto ho charakterizoval spisovateľ Vladimír Ferko.

Emil Benčík sa narodil v roku 1933 v Zlatne pri Zlatých Moravciach. Po absolvovaní pedagogickej fakultu Univerzity Komenského v Bratislave vyučoval slovenský jazyk na Pedagogickej škole v Krupine. Od roku 1958 do roku 1971 pôsobil v Poľsku vo Varšave ako zahraničný korešpondent denníka Smena a neskôr aj českej Mladej fronty.

Od roku 1971 do roku 1990 bol šéfredaktorom Hlavnej redakcie literárno-dramatického vysielania Československého a potom Slovenského rozhlasu, od roku 1990 až do odchodu do dôchodku v roku 1998 bol redaktorom Redakcie umelecko-dokumentárnej publicistiky.

Najviac rozhlasových fíčrov venoval historickým témam. Vytvoril rozsiahle umelecko-publicistické cykly z našich nedávnych dejín (Dubček, tragédia slovenských Židov, 2. svetová vojna, SNP, Varšavské povstanie), pričom využíval bohatý rozhlasový archív, ale aj svedectvá pamätníkov a výpovede historikov. Je tiež autorom rozhlasových poviedok, hier, dramatizácií i humorno-satirických pásiem. Ako prvý autor získal Cenu Vojtecha Zamarovského za rozhlasovú tvorbu.

V roku 2016 pripravil redaktor Peter Turčík pre rozhlasový cyklus Ľudia, fakty, udalosti portrét Emila Benčíka. Z jeho bohatej autorskej dielne uvedieme umelecko-publicistické pásmo Umenie nestarnúť (2003) a tematický blok, venovaný Emilovi Benčíkovi, ukončíme reláciou Takí sú rozhlasáci (2010).

[text: Marián Grebáč, foto: RTVS]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame