Parlamentné voľby 2023
Parlamentné voľby 2023

Hudobné vrstvenie: August 1968 v slovenskej hudbe

Hudobné vrstvenie: August 1968 v slovenskej hudbe

V relácii z cyklu Hudobné vrstvenie sa redaktora Melánia Puškášová pokúsila zmapovať slovenskú hudbu medzi rokmi 1968 až 1970. Hlavnou témou je, samozrejme, vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa 21. augusta a vplyv okupácie na hudobné umenie tej doby.

Fíčer August 1968 v slovenskej hudbe oživí zaujímavé mimohudobné súvislosti. Široký záber pokryje okrem klasiky aj pop a rock, na rad prídu aj subžánre ako kabaret, protestsong či častuška. Autorka našla v našej fonotéke dôkazy umeleckej a muzikantskej odvahy. Ukážky skladieb, ktoré vznikali pod tlakom dramatických udalostí, doplnia spomienky viacerých hudobníkov.

V klasickej hudbe sa v tomto kontexte vynímajú najmä dve diela: ôsma symfónia Alexandra Moyzesa (s podnázvom 21 .8. 1968) a Planctus Ladislava Burlasa, obidve do roku 1989 zakázané.

Moyzesova symfónia vyjadruje znepokojenie vtedajšej spoločnosti a negatívne emócie ako skľúčenosť, strach, smútok. V roku 1990 skladbu nahral Ladislav Slovák so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Sugestívnou hudobnou rečou kvíliaceho sláčikového orchestra odpovedal na tragický politický zvrat Ladislav Burlas v skladbe s príznačným názvom Planctus (plač, nárek). V nahrávke z roku 1990 sa predstaví Slovenský komorný orchester pod taktovkou Bohdana Warchala.

V pestrej koláži si môžete ďalej vypočuť Karla Kryla, Martu Kubišovú, Michaela Kocába či Plastic People of the Universe. Ako memento zaznie pieseň Vojak na stráži v podaní Alexandrovovho súboru Červenej zástavy piesní a tancov Sovietskej armády.

[text: Marek Puškáš, foto: wikipedia]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame