Silvester Lavrík: Lemberg

Silvester Lavrík: Lemberg

Prozaik, dramatik, publicista a režisér Silvester Lavrík oslavuje šesťdesiatku. Pracoval ako režisér Slovenského rozhlasu v Košiciach a Bratislave. Bol riaditeľom Rádia Devín a projektovým manažérom Rádia Litera a Rádia Klasika, ktoré aj zakladal.

Silvester Lavrík patrí medzi našich najvýznamnejších divadelných tvorcov strednej generácie. V roku 2017 napísal divadelnú hru Lemberg, ktorú upravil aj pre rozhlas. Osobitosti písania pre divadlo a pre rozhlas opisuje takto:

Jediný zreteľný rozdiel medzi nimi je, že rozhlas má „iba" zvuk. To ale vôbec nie je obmedzujúce. Zvuk má silný a špecifický asociačný potenciál. A potom je tu jeden podstatný rozdiel pri percepcii. Ten treba mať na pamäti už pri písaní. Kým divadelná hra je adresovaná divákovi, ktorý ju dotvára v priamej a kolektívnej interakcii, rozhlasová hra je jediný dramatický útvar, ktorému neprospieva kolektívne vnímanie. Je adresovaná poslucháčovi, podobne ako napríklad román, v osamotení. Len poslucháč a hra, a najradšej potme."

Lemberg je nemecký názvov ukrajinského mesta Ľvov. Mesto, ktoré je zamilované do Západu, ale do neho je zamilovaný Východ. Autor sa pri tvorbe hry inšpiroval svojimi bezprostrednými zážitkami s týmto mestom. Svoje úvahy o Ukrajincoch, ich mentalite a paralelách medzi nimi a nami, absurdné až bizarné situácie, pretavil do príbehu Sofie a Andreja.

Svätí patróni zo susediacich chrámov na hlavnom ľvovskom námestí sú sochami, ktorým Ukrajinci preukazujú zbožnú úctu, no zároveň aj ľuďmi z mäsa a kostí, ktorí chcú žiť svoj každodenný život a byť obyčajne šťastní. Pre nedobrovoľného svätého a mučeníčku, na mieste zaťaženom historickými krivdami a neduhmi transformujúcej sa spoločnosti, je to však neľahká úloha.

Rozhlasovú hru Lemberg zrežíroval Silvester Lavrík v roku 2019. Účinkujú: Dominika Morávková Zeleníková, Zuzana Kronerová, Martin Geišberg, Zita Furková, Jevgenij Libezňuk, Vladimír Jedľovský. Majster zvuku: Rudolf Fritzman.

[text: Marián Grebáč, foto: Jakub Kotian, TASR]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame